Tenis latem

  • Na obiekcie znajdują się 3 korty kryte z doskonałą nawierzchnią Top-Slide

 

Przejdź do paska narzędzi